K A R İ Y E R

Çalışma Ortamı
SARITAŞ, sürekli büyümeyi hedefleyen ve "Ülkem varsa, ben varım" bilinciyle sürekli yatırım yapan, istihdam sağlayan, geniş vizyonu, modern yönetim anlayışı ve tesisleri ile tamamen yerli sermayeli örnek bir kuruluştur.

SARITAŞ'ta müşteri memnuniyetini sağlamanın yolunun önce personel memnuniyetini sağlamaktan geçtiği bilinciyle hareket edilmektedir. Bu doğrultuda, personelimizin her türlü ihtiyacının en kaliteli ve hijyenik koşullarda temin edilmesine özen gösterilmektedir.

Gerek teçhizat ve kıyafet gerekse fabrika içinde yapılan düzenlemelerle her türlü güvenlik önlemi alınmakta, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına titizlikle uyulmaktadır.

Soyunma odalarından tuvaletlere, yemekhanesinden ofis ve üretim tesislerine kadar bütün birimlerinde temizliğe, tertip ve düzene azami derecede dikkat edilmekte ve tüm personel bu konular ile ilgili teşvik edilmektedir.

SARITAŞ çalışanlarının kullanımına sunduğu, benzerlerinin çok üzerinde donanım ve olanaklara sahip olan spor salonu ile farklılığını ve kalite anlayışını göstermektedir.

Eğitim
SARITAŞ, çalışma ortamı konusunda olduğu gibi eğitim konusunda da farkını yaratmaktadır. SARITAŞ’ta eğitime çok önem verilmekte, personele verilen eğitimlerin performansı sürekli takip edilmektedir.

Bütün çalışanlara işe başlarken oryantasyon eğitimi verilmektedir. Oryantasyon eğitimi şirketin tüm birimlerindeki çalışmayı kapsamakta, personelin sadece kendi birimi değil, tüm birimlerin görev ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

Eğitimler yıllık olarak planlanmakta ve bir program bazında gerçekleştirilmektedir. Firma içinde, birimler arasında çapraz eğitimler düzenlenmekte, bu sayede her personelin her işi yapabilmesi ve kişisel olarak gelişimi sağlanmaktadır. Bunun yanında firma dışında da gerçekleştirilen uzmanlık eğitimleri ile de personelin yaptığı işte en üst seviyeye gelmesi planlanmaktadır.


Site haritasını görmek için tıklayınız